• Használjuk megfelelően a szelektív szemétgyűjtőket, tömörítsünk – ezzel spórolhatunk a közösségnek, önmagunknak

Az otthon töltött napok egyik hozadéka, hogy több hulladék keletkezik. Sok helyen lehet többlet szemétgyűjtő edényeket rendelni, ennek azonban költsége van, azaz, megnő a társasház által fizetett szemétszállítási díj, miközben a közös költség mértéke változatlan.

https://www.fkf.hu/hirek/fkf-nonprofit-zrt-kornyezettudatos-tippjei-lakossag-fele

  • Ügyeljünk arra, mit öntünk a lefolyóba – előzzük meg a dugulást!

Az otthonlét során megnövekedett vízhasználattal a csatornarendszernek is folyamatosan nagyobb mennyiségű szennyvizet kell elvezetnie, miközben a rendszer méretezése változatlan. Ha ügyelünk arra, mi kerül a lefolyóba, elkerülhetjük a lerakódásokat és ezzel a rendszer eldugulását is.
https://dpmv.hu/upload/files/csatornahasznalati_illemtan.pdf

  • Aki teheti, mellőzze a lift használatát – ha mégis használni kell, akkor nem árt néhány óvintézkedést betartani.

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-0/p480x480/91463150_1313250568873398_3567902184022474752_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=aDBWNnL9Uk4AX82QGDq&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&_nc_tp=6&oh=c8ee8c7c5d3cdfb0654e7fc2111dab78&oe=5ECB226A

  • Fokozottan ügyeljünk a házirend előírásainak betartására.

 Gondoljunk a szomszédainkra: sokan otthonról dolgoznak, és/vagy a gyerekekkel töltik a napjaikat.

  • Alakítsunk ki kompromisszumos házirendet

A kisgyermekesek, iskolások és a gyermek nélküliek napirendje jelentős eltérést mutat, a bezártság csak kompromisszumokkal lesz mindenki számára elviselhető.

Megjelent a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről, amelyben a 10-15.§ tartalmazzák a társasházakra vonatkozó előírásokat.
https://kozoskepviselo.eu/koronavirus/MK_20_071_13_21pages.pdf

Több fontos kérdésben változik a társasházi törvény 2019.01.01-től. Ezek közül 3 a társasházi ingatlant vásárlók számára is fontos információ forrást biztosít azáltal, hogy 2019.01.01-től a Földhivatali nyilvántartásban mindenki számára szabadon elérhetően közzé kell tenni a Társasházak nevét és címét, illetve a közös képviselő (vagy Intéző bizottság) elérhetőségét és a társasházak számviteli szabályok szerinti beszámolóit.

A 37/2018. (III. 8.) Korm. rendelet 2018.04.05-én módosításra került 66/2018. (IV. 5.) Korm. rendelet által az alábbi 5/A§‑al, mely alapján (igaz csak kérelem esetén), de a társasházak és lakásszövetkezet tulajdonosai is megkaphatják a 12 000 Ft téli rezsicsökkentés összegét.

5/A. § *  (1) Ha az 1. melléklet 2. és 3. pontja szerinti fogyasztói közösség esetében az 1. melléklet 1. pontja szerinti összeg és a lakóépület műszakilag megosztott önálló lakásai számának szorzata meghaladja az 1. melléklet 2. és 3. pontjában meghatározott - adott fogyasztói közösség esetében irányadó - juttatás összegét, a fogyasztói közösség legkésőbb 2018. május 31-ig jogosult kérni az egyetemes szolgáltatótól az ezen különbözet (a továbbiakban: különbözet) egyetemes szolgáltatónál vezetett folyószámláján történő jóváírását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem formanyomtatványon is megtehető. Az egyetemes szolgáltató a formanyomtatványt az ügyfélszolgálatán és a honlapján 2018. április 10-ig közzéteszi.

(3) A fogyasztói közösségnek a különbözet jóváírására vonatkozó kérelmében a lakóépületre vonatkozó hatályos alapító okirattal vagy legalább 30 napnál nem régebbi, nem hiteles tulajdonilap-másolattal igazolnia kell a lakóépület műszakilag megosztott, önálló lakásainak számát, továbbá be kell mutatnia az (1) bekezdés szerinti számítást és a különbözet összegét.

(4) Az egyetemes szolgáltató a fogyasztói közösség kérelmét 15 munkanapon belül megvizsgálja, az alapján a különbözetet jóváírja, és soron kívül levélben tájékoztatja a fogyasztói közösséget a folyószámláján részére biztosított különbözet jóváírásáról.

(5) Az egyetemes szolgáltató legkésőbb 2018. július 7-ig fogyasztói kategóriák szerinti bontásban tájékoztatja az e § szerinti különbözetek összegéről a volt közüzemi nagykereskedőt és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt.

(6) A volt közüzemi nagykereskedő az (5) bekezdés szerinti összeget az (5) bekezdés szerinti tájékoztatástól számított 3 munkanapon belül köteles az egyetemes szolgáltató részére átutalni.

https://kozoskepviselo.eu/hu/hasznos-linkek/jogszab%C3%A1lyok/136-mas-fontos-jogszabaly

 

1. oldal / 5

Go to top