2014. november  20.-án került megrendezésre a THT és a TTOE által megszervezett V. Közös Képviselők Napja és Társasházi Expo, melyen közel 8.000 társasházi és lakásszövetkezeti épület sorsának alakításában kulcsszerepet vállaló több mint ezer lakóközösségi képviselő és 51 kiállító vett részt.

Egy könyvbemutatóra is sor került, Csizmadia Szabolcs a rendezvényen mutatta be a „Társasházak egyszeres könyvvitele" című kézikönyvének I. kötetét, előadásában pedig a társasházon belüli külön gazdálkodás könyvelési kérdéseiről értekezett.

 

 

Sokan kérdezik hogy kell külföldről utalni magyar bankszámlákra. (például OTPBANK Nyrt. számlákra)

Az OTP BANK számlákra utalások esetében készítettek egy kalkulátort, így a magyar bankszámlaszám ismeretében megtudhatjuk a nemzetközi  (úgynevezett „IBAN”)számlaszámot, melyet az alávbbi linken érhettek el:

https://www.otpbank.hu/portal/en/Corporate/AccountK/CashManagement/DomesticTr/IBAN

Az IBAN szám mellett szükség ehet még a bank SWIFT azonosítójára is mely (OTP Bank’s SWIFT identifier (BIC), which is): OTPVHUHB.

Ritkán, de kérhetik a bank pontos nevét és címér, ekkor pedig a következőket kell megadni, függetlenül a valós bankfiók adataitól:

OTPBANK NyRt.1050 Budapest, Nádor utca 16.

A többi bank esetén ha kapunk hasonló információt azt is közzé tesszük.

A Társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény alapján 2014. február 02.-től  a 27/A. § bekezdéssel A társasház szerveinek, e szervek működésének törvényességi felügyeletét a jegyző látja el (szerk.:Ugyanakkor nem egy Önkormányzat maga is tart fent társasház kezelő szervezetet, vagy céget.)

 

27/A. § "A társasház szerveinek, e szervek működésének törvényességi felügyeletét a jegyző az egyesülési jogról, a közhasznú jogállasról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénynek a civil szervezetek feletti törvényességi ellenőrzés szabályai megfelelő alkalmazásával látja el."

 

 

 

 

A társasházak víz-, és csatornadíj elszámolása egyszerűnek tűnő feladat. Tapasztalatunk azonban az, hogy rendszeresen magyarázatot igényel az elszámolás menete. Nézzük tehát, hogyan kell elszámolnia a társasházban megjelenő víz-, és csatornadíj fogyasztás ellenértékét.

A szolgáltató vízmű társaság helyrajzi számonként egy főmérőt épít ki, amelynek leolvasásáról, megfelelő időközönkénti cseréjéről is gondoskodik. A számlát mindig elsődlegesen a főórán megjelent fogyasztás alapján állítja ki a szolgáltató. Budapesten a víz-, és szennyvíz szolgáltatást más-más szolgáltató biztosítja. Mindkettő helyett a Díjbeszedő Holding Zrt. állítja ki a számlát, azonban ebben az esetben két külön számlát kapunk. Budapesten kívüli szolgáltatók esetében jellemzően egy társasággal állunk kapcsolatban, ez az egy szolgáltató számlázza mind a víz-, mind a szennyvízdíjat.

Az elszámolás egyszerű: a havonta leolvasott főóraállások különbözetét kell kifizetni: azaz, az aktuálisan leolvasott óraállás értékéből a szolgáltató levonja az előző hónapban leolvasott - és kiszámlázott - óraállás értéket, így megkapja a havi fogyasztás mértékét, amelyet megszoroz az egységárral. A havi vagy kéthavi leolvasási ciklus helyenként eltérő, a szolgáltatótól függ.

Társasházak esetében a főórán megjelent fogyasztást fel kel osztani a tulajdonosok között, hiszen általában a vízmennyiséget a tulajdonosok használják el. Azokban a társasházakban, ahol kertet locsolnak, vagy más társasházi célra használnak vizet, meg kell mérni, vagy meg kell határozni a közös fogyasztás mértékét, a fennmaradó fogyasztást pedig el kell osztani a tulajdonosok között.

Egyszerű a helyzet, ha minden lakásban van hiteles víz almérő óra, és a tulajdonosok az általuk elfogyasztott víz mennyiségét közvetlenül a szolgáltatónak fizetik meg. 

Ha minden tulajdonosnak van hiteles mérőórája, és az órák - jellemzően az újabb építésű társasházakban - a lakáson kívül helyezkednek el, akkor a közösség úgy is dönthet, hogy a közös képviselet számoljon el a vízdíjjal a tulajdonosok felé havonta, vagy kéthavonta. Ebben az esetben a közös képviselő gondoskodik az órák leolvasásáról, és nem jelenthet problémát, hogy ha a tulajdonos nem adja le az óraállásait.

Ha nincs minden lakásban vízóra, akkor a közös képviselő a társasház részére a szolgáltató által kiszámlázott vízdíjból levonja a közös fogyasztás mértékét, a fennmaradó összeget pedig a vízórával nem rendelkező tulajdonosok között osztja fel, tulajdoni hányad alapján. Ebben az esetben nem lesz különbség abban, hányan laknak az adott lakásban, vagy hogyan alakult az egyéni felhasználás. A tárgyévre vonatkozó bevételek meghatározásához a közös képviselő az előző évi víz-, és csatornadíj mértéke alapján előleget szed be a vízórával nem rendelkező tulajdonosoktól, az év végén pedig elszámol a tényleges költségek alapján. A vízórával nem rendelkező tulajdonosok a tényleges kiadások elszámolását követően visszatérítésben részesülhetnek, vagy további befizetés válhat szükségessé.

Tehát, a gazdaságos megoldás az, ha minden lakásban egyéni vízmérőket szereltetnek fel, így biztosítva a fogyasztás alapú elszámolást.

 

Amikor egy-egy lakásban a vizesedést vizsgáljuk, gyakran tapasztaljuk, hogy a fürdőszobai vízszigetelés sérülése, elöregedése okozza a problémát. 

A vizesblokkal szomszédos falon történő átnedvesedés a saját lakásunkban, vagy a szomszédéban okozhat foltokat.

Érdemes tehát a kád, zuhanyzófülke körüli szigetelés, a csempék, burkolólapok közötti fugák állapotát alkalmanként megvizsgálni, így elkerülve, hogy a befolyó víz a későbbiekben eláztassa a falat.

3. oldal / 5

Go to top