Rövid-hírek

Több fontos kérdésben változik a társasházi törvény 2019.01.01-től. Ezek közül 3 a társasházi ingatlant vásárlók számára is fontos információ forrást biztosít azáltal, hogy 2019.01.01-től a Földhivatali nyilvántartásban mindenki számára szabadon elérhetően közzé kell tenni a Társasházak nevét és címét, illetve a közös képviselő (vagy Intéző bizottság) elérhetőségét és a társasházak számviteli szabályok szerinti beszámolóit.

A 37/2018. (III. 8.) Korm. rendelet 2018.04.05-én módosításra került 66/2018. (IV. 5.) Korm. rendelet által az alábbi 5/A§‑al, mely alapján (igaz csak kérelem esetén), de a társasházak és lakásszövetkezet tulajdonosai is megkaphatják a 12 000 Ft téli rezsicsökkentés összegét.

5/A. § *  (1) Ha az 1. melléklet 2. és 3. pontja szerinti fogyasztói közösség esetében az 1. melléklet 1. pontja szerinti összeg és a lakóépület műszakilag megosztott önálló lakásai számának szorzata meghaladja az 1. melléklet 2. és 3. pontjában meghatározott - adott fogyasztói közösség esetében irányadó - juttatás összegét, a fogyasztói közösség legkésőbb 2018. május 31-ig jogosult kérni az egyetemes szolgáltatótól az ezen különbözet (a továbbiakban: különbözet) egyetemes szolgáltatónál vezetett folyószámláján történő jóváírását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem formanyomtatványon is megtehető. Az egyetemes szolgáltató a formanyomtatványt az ügyfélszolgálatán és a honlapján 2018. április 10-ig közzéteszi.

(3) A fogyasztói közösségnek a különbözet jóváírására vonatkozó kérelmében a lakóépületre vonatkozó hatályos alapító okirattal vagy legalább 30 napnál nem régebbi, nem hiteles tulajdonilap-másolattal igazolnia kell a lakóépület műszakilag megosztott, önálló lakásainak számát, továbbá be kell mutatnia az (1) bekezdés szerinti számítást és a különbözet összegét.

(4) Az egyetemes szolgáltató a fogyasztói közösség kérelmét 15 munkanapon belül megvizsgálja, az alapján a különbözetet jóváírja, és soron kívül levélben tájékoztatja a fogyasztói közösséget a folyószámláján részére biztosított különbözet jóváírásáról.

(5) Az egyetemes szolgáltató legkésőbb 2018. július 7-ig fogyasztói kategóriák szerinti bontásban tájékoztatja az e § szerinti különbözetek összegéről a volt közüzemi nagykereskedőt és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt.

(6) A volt közüzemi nagykereskedő az (5) bekezdés szerinti összeget az (5) bekezdés szerinti tájékoztatástól számított 3 munkanapon belül köteles az egyetemes szolgáltató részére átutalni.

https://kozoskepviselo.eu/hu/hasznos-linkek/jogszab%C3%A1lyok/136-mas-fontos-jogszabaly

 

Go to top